Ένα ταξίδι γνώσης από το Αρειμάνιο Βύρωνα

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα τυπικά προσόντα δεν είναι πλέον αρκετα. Η επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο εξασφαλίζεται από δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων αλλά και η δημιουργικότητα κ το ομαδικό πνεύμα:dart:

#softskills #success #areimaniovyronas #άραπέτυχες