Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Μαθήματα Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Α’ λυκείου τα παιδιά του Αρειμανίου αποκτούν γερές βάσεις στα κυριότερα μαθήματα κι έτσι αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέξουν στην επόμενη τάξη κατεύθυνση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους κι όχι ανάλογα με τα κενά που έχουν και τα μαθήματα που τα δυσκολεύουν.

Διδάσκονται Νεοελληνική γλώσσα , Μαθηματικά, Αρχαία, Φυσική και Χημεία για να μπορούν με ευχέρεια να κινηθούν από την επόμενη χρονιά σε όποια κατεύθυνση επιθυμούν.

Για όσους μαθητές έχουν επιλέξει ήδη κατεύθυνση, λειτουργούν τμήματα προσανατολισμένα στην εκάστοτε κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Θεωρητική Κατεύθυνση: Παρέχονται ενισχυτικά μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών.

Θετικές Κατευθύνσεις: Παρέχονται ενισχυτικά μαθήματα για ταην ύλη των θετικών μαθημάτων.