Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Μαθήματα Ελληνικών

  • Εκμαθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης -Πιστοποίηση ελληνομάθειας
  •  Ακαδημαϊκή ομάδα φιλολόγων
  •  Δια ζώσης μαθήματα και διαδικτυακά σε παιδιά ενήλικες και εταιρίες