Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα

Στις μέρες μας το σύστημα των εξετάσεων έχει γίνει πολύ απαιτητικό, με αποτέλεσμα η προετοιμασία από την Α λυκείου να κρίνεται απαραίτητη, όπως απαραίτητες είναι και οι πολλές επαναλήψεις για την εμπέδωση της ύλης.

Σύμφωνα με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές εξετάζονται σε λιγότερα μαθήματα και ο βαθμός δυσκολίας των εξεταζόμενων θεμάτων αναμένεται να είναι μεγαλύτερος.

Στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη γνώση, κατανόηση και εμβάθυνση στα προς εξέταση μαθήματα.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων και να καταργήσει τις μεταγραφές των φοιτητών καθιστά το νέο σύστημα ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό και ευνοεί μαθητές οι οποίοι είναι άρτια προετοιμασμένοι και έχουν καλύτερες βάσεις.

Οι βάσεις αυτές ξεκινάνε και χτίζονται από την Α’ Λυκείου.

Το πρόγραμμα σπουδών μας στη Β λυκείου δίνει βαρύτητα στα μαθήματα ειδίκευσης και ήδη από τη Β’ λυκείου γίνεται εισαγωγή στην ύλη της Γ, για έγκαιρη και πιο ολοκληρωμένη κάλυψή της που θα οδηγήσει στα μέγιστα αποτελέσματα.

Τέλος, στο πρόγραμμα σπουδών μας στη Γ λυκείου, ο μαθητής, σύμφωνα με το αυστηρά προδιαγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα, καλύπτει το σύνολο της ύλης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και έπειτα αρχίζει τις επαναλήψεις, τις συνδυαστικές ασκήσεις και τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα που θα τον βοηθήσουν στην ουσιαστική αφομοίωση της ύλης, θα οξύνουν την κριτική του ικανότητα και θα τον καταστήσουν έτοιμο να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε δοκιμασία.

Γι’ αυτό στο Αρειμάνιο θέτουμε γερές βάσεις στα μαθήματα βαρύτητας της Α λυκείου, με σκοπό την κατάκτηση υψηλής βαθμολογίας στις τελικές εξετάσεις αλλά και για να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα στη Β λυκείου να επιλέξουμε όποια ομάδα προσανατολισμού επιθυμούμε, χωρίς κενά και περιορισμούς λόγω έλλειψης πρότερης γνώσης.