Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Επιτυχόντες στα Πρότυπα Σχολεία
Επιτυχόντες Πρότυπων Σχολείων
Δείτε παρακάτω τους επιτυχόντες των φροντιστηρίων μας:
Επιτυχόντες σε πρότυπα λύκεια
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 2022


ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΖΑΝΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΑ*****  Σ*****

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 2019


ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑ*****  Β*****

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 2014


ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ*****  Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ*****  Ζ*****

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 2013


ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ*****  Α*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2023
ΌνομαΕπώνυμοΣχολείο
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΡ……….ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕ……ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣΤΑ…ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΙ……..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣΖΕ……ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΝΕΦΕΛΗΡΑ…….ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΚΑ………..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣΚΑ………ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΡΦΕΑΣΑΘ…….ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΩΤΗΡΗΣΚΟ……ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΓΕΛΑΓΡ……..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣΚΥ………..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ…….ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣΚΑ…….ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΠΕ….ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΗΣΑΡ………ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣΚΑ……ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΤΣ……..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΕΛΙΝΑΧΑ……ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣΜΠ……ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΠΑ……….ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΑ……..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΘΗΝΑΔΟ…..ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣΡΟ….ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΙΧΑΛΗΣΔΡ….ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣΑΛ……..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ……ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣΜΩ……2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣΓΙ…………ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣΠΟ…..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΙΡΗΝΗΣΚ…..1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΠΑ……….1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣΧΑ………..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑ………..ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣΣΑ…..ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑΚΟ…ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΙΧΑΛΗΣΣΑ……..ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2022
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟ 
Χ**** Ι*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 5η ΣΕΙΡΑ
Δ***** Κ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Σ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Κ***** Κ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Κ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Κ***** Α*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Δ***** Κ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Μ***** Μ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Α*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Φ*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 6η ΣΕΙΡΑ
Κ***** Σ*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Π*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Χ***** Γ*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Π***** Μ*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Κ***** Β*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Ρ*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Π***** Ρ*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
ΣΤ***** Χ*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Δ***** Σ*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Ο***** Ρ*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Ρ***** Σ*****ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 14η ΣΕΙΡΑ
Τ***** Σ*****ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)   8η ΣΕΙΡΑ
Κ***** Κ*****ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
ΤΖ***** Ι*****ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Μ***** Λ*****1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 13η ΣΕΙΡΑ
Σ***** Α*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΛΥΚΕΙΟ) 6η ΣΕΙΡΑ
Μ***** Κ*****ΑΓ. ΑΝΑΡΥΓΥΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΛΥΚΕΙΟ) 24η ΣΕΙΡΑ
Τ**** Γ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Τ***** Α*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Μ***** Η*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Χ***** Α*****ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Χ***** Γ*****2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Δ***** Κ*****ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Γ***** Τ *****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α***** Π*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Ι***** Κ*****ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΚΑΣ 
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2021
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γ***** Π*****ΖΑΝΝΕΙΟ  
Σ***** Τ*****2ο  ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
O***** Δ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
Ν***** Χ*****ΖΑΝΝΕΙΟ  2Η ΘΕΣΗ
Μ***** Σ*****ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧ.  5Η ΘΕΣΗ
Α***** Π*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧ.  8Η ΘΕΣΗ
Κ***** Κ*****ΖΑΝΝΕΙΟ  5Η ΘΕΣΗ
Π***** Μ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.  10Η ΘΕΣΗ
Α***** Μ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.  11Η ΘΕΣΗ
Κ***** Ι*****ΖΑΝΝΕΙΟ  11Η ΘΕΣΗ
Κ***** Θ*****ΖΑΝΝΕΙΟ  11Η ΘΕΣΗ
Σ***** Α*****ΖΑΝΝΕΙΟ  13Η ΘΕΣΗ
Χ***** Α*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Τ***** Ε*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Τ***** Ι*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Α***** Π*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Κ***** Φ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Τ***** Σ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Χ***** Ε*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Γ***** Ι*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Σ***** Λ*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Β***** Α*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Π***** Θ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Σ***** Δ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Τ***** Σ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Κ***** Λ*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Π***** Δ*****ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧ.
Μ***** Ρ*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Δ***** Μ*****ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧ.
Σ***** Α*****ΖΑΝΝΕΙΟ
Ε***** Ι*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ  ΣΧ.
Ξ***** Δ*****ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
Δ***** Τ*****ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Κ***** Τ*****ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Σ***** Δ*****ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2020
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΚ****Γ****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΜ****Λ****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΦ****Τ****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΧ****Ζ****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΠ****Ζ****
  
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ****Α****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ****Μ****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ****Κ****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ****Ε****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ****Μ****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΞ****Π****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ****Ν****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΨ****Α****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ****Ι****
  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΧ****Α****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ****Α****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΧ****Δ****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΕ****Α*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔ****Ζ****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΛ****Ο****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΡ****Τ****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΙ****Π****
  
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ****Κ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ****Α****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ****Ε****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ****Μ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ****Τ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ****Ξ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΕ****Τ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΦ****Χ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ****Λ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ****Β****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΟ****Τ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΘ****Π****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ****Π****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ****Σ****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ****Κ****
  
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑ****Ν****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΜ****Σ****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΧ****Κ****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΡ****Τ****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΤ****Φ****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΒ****Π****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΚ****Β****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΜ****Μ****
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙ****Κ****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2019
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΒ*****  Γ*****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΜ***** Θ*****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΠ***** Ε*****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ***** Μ*****
  
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΦ***** Α*****
 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

 

Α***** Ε*****

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Ν*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ*****  Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Σ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Β*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Π*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Ε*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Κ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Δ******
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Ε*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Ι*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Μ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Γ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑ***** Χ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑ***** Σ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΒ***** Χ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔ***** Μ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Ι*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Κ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΛ***** Θ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΜ***** Κ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΜ***** Λ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΠ***** Κ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΡ***** Π*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤ***** Γ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤ***** Γ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Κ*****
  
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Ξ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Χ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ***** Ι*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Λ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ***** Ι*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Κ******
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Β*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Δ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Δ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ***** Ι*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Β*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2018
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΚ*****  Π*****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΚ***** Σ*****
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΤ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Ν*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΕ***** Κ****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ***** Δ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Κ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Ρ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Ε*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Γ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Μ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Ι*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Γ******
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Δ*****
  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑ***** Η*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑ***** Β*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΒ***** Δ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΓ***** Α*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔ***** Β*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔ***** Γ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΙ***** Π*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Β*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Φ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Ν*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΚ***** Α*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΜ***** Μ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΠ***** Α*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ***** Ε*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ***** Ρ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤ***** Σ*****
  
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Κ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Ι*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Κ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Χ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Ρ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Γ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Β*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Χ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Σ*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2017
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ANABΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΑ*****Σ*****
ANABΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΑ*****Μ*****
ANABΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗΔ*****Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Α*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Μ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ***** Ι*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Γ******
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Δ*****
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Μ**** Μ*****              
  
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Σ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΙ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Κ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Κ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΔ***** Δ*****
  
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2016
ANABΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

 

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Ζ***** Χ*****

Α***** Σ*****

Γ***** Α*****

Γ***** Δ*****

 

Α***** Δ*****

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Β*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΛ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ***** Ζ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΜ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2015
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Σ*****
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΨ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Φ***** Ι*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΝ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΟ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΘ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Ζ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Φ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΧ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ***** Ζ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Κ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΒ***** Ε*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2014
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Δ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΕ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΠ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗT***** O*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΦ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓ***** Σ*****
Επιτυχόντες σε πρότυπα γυμνάσια 2013
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Ε*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΚ***** Α*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΑ***** Π*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΡ***** Μ*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΖ***** Ν*****
ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΤ***** Α*****
74%
Των μαθητών μας, το 2022, πέρασε στη σχολή της πρώτης τους επιλογής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις!
87%
Επιτυχία στις εισαγωγικές των Πειραματικών!!
Είμαστε οι πρώτοι στις εξετάσεις των πειραματικών σχολών για το έτος 2022-2023 και οι μαθητές μας κατέκτησαν την 2η,3η,6η..θέση!
7,000
Επιτυχόντες!
Είναι τα αποτελέσματα των δικών μας αποφοίτων