Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Eιδικά τμήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Το Αρειμάνιο, επίσης, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ειδικών τεστ αξιολόγησης σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών ( δυσλεξία, δυσορθογραφία, υπερκινητικότητα, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής κ.α.), καθώς και την καθημερινή μελέτη των μαθητών αυτών από ειδικά καταρτισμένους παιδαγωγούς.

Φροντίζουμε να ενθαρρύνουμε κάθε μαθητή, να τον επιβραβεύουμε και να του δίνουμε κίνητρα ώστε να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και να βελτιώνει τη μάθησή του. Άλλωστε, σύμφωνα με την  M. Montessori: “Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει” !

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Συνεπείς στην εξατομικευμένη μαθητοκεντρική φιλοσοφία μας και θέλοντας να προετοιμάσουμε κατάλληλα τους μαθητές μας για τις επερχόμενες εξετάσεις τους, στα εκπαιδευτήρια Αρειμάνιο έχουμε συντάξει τριμελείς επιτροπές από έμπειρους καθηγητές του ομίλου μας , οι οποίοι θα εξετάσουν προφορικά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα βιώσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξέτασης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρόνο και συνθήκες. Ο τρόπος βαθμολόγησης και ο ρόλος των καθηγητών της επιτροπής είναι καθορισμένος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.