Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Μαθήματα Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Β’ τάξη είναι η τάξη επιλογής κατεύθυνσης και στοχοθεσίας.

Τα παιδιά στο Αρειμάνιο προετοιμάζονται σωστά από τη Β’ λυκείου για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Μπαίνουν στην ύλη της Γ’ λυκείου στα βασικά μαθήματα του πεδίου τους, δίνουν όμως βάση και στη Β’ λυκείου καθώς οι πανελλήνιες τα τελευταία χρόνια δίνουν έμφαση και στην ύλη της Β’ λυκείου τονίζοντας την αναγκαιότητα σωστής εμπέδωσης των μαθημάτων αυτής της τάξης για την επιτυχή απόδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα παιδιά της Ομάδας Θετικών σπουδών δίνουν βάρος σε Φυσική, Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά, ενώ διδάσκονται από την αρχή της χρονιάς την ύλη της Χημείας της Γ’ λυκείου.

Η εισαγωγή στην ύλη της Γ’ λυκείου και των Μαθηματικών και της Φυσικής γίνεται ήδη από τον Μάρτιο της Β’ λυκείου για να είναι έτοιμοι να κατακτήσουν και τους πιο υψηλούς στόχους.

Τα παιδιά προετοιμάζονται επίσης στην ύλη Γ’ Λυκείου στη Βιολογία, Οικονομία και Πληροφορική εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις αντίστοιχες ομάδες.

Τα παιδιά της Ομάδας Ανθρωπιστικών σπουδών δίνουν βάση στα Αρχαία, Έκθεση και Ιστορία ενώ από την αρχή της χρονιάς διδάσκονται την ύλη των Λατινικών της Γ’ λυκείου.

Τον Μάρτιο γίνεται εισαγωγή και στην ύλη των αρχαίων της Γ’ λυκείου για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την επίτευξη υψηλών βαθμολογιών.