Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

H Φιλοσοφία μας

Η προσωπικότητα του μαθητή, στο επίκεντρο της διδασκαλίας

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να γράψει καλά ένα παιδί, αρκεί μόνο να διαβάσει. Στο Αρειμάνιο γνωρίζουμε ότι δε φτάνει μόνο αυτό. Γι’ αυτό και η φιλοσοφία μας είναι διαφορετική. Στο Αρειμάνιο πιστεύουμε ότι όλα στηρίζονται στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικότητας αυτής.

Εδώ, δεν είναι ο καθηγητής το επίκεντρο της διδασκαλίας, αλλά ο μαθητής και όλοι μας βρισκόμαστε κοντά του σε κάθε προσπάθεια. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι καθηγητές μας είναι νέοι, έμπειροι, πλήρως καταρτισμένοι, με πολλά χρόνια διδακτικής εμπειρίας στο Αρειμάνιο και με διάθεση να είναι δίπλα στο μαθητή και στα ενδιαφέροντά του.

Δεν θέλουμε τον καθηγητή έναν πομπό ψυχρής γνώσης,

αλλά τον θέλουμε να λειτουργεί ως δάσκαλος και καθοδηγητής σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μαθητή προσωπικά.
Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία -συνταγή της επιτυχίας- καταφέρνουμε να ενισχύουμε συνεχώς τα θετικά της προσωπικότητας των μαθητών μας. Και όσο πιο πολύ τα ενισχύουμε αυτά, τόσο πιο κοντά τους οδηγούμε στην επιτυχία!


Πως δομήθηκε το Αρειμάνιο!
Αυτά είναι τα κριτήρια μας:
 • Να δίνει σημασία στην προσωπικότητα του μαθητή
 • Να τον κατευθύνει στο επάγγελμα που θα διαλέξει
 • Να λειτουργεί με ολιγομελή τμήματα δίνοντας την απόδοση ενός ιδιαίτερου
 • Να παρέχει αμεσότητα με τον καθηγητή
 • Να εξασφαλίζει την εμπέδωση της ύλης με τη χρήση της τεχνολογίας
 • Να σου δίνει εξειδικευμένο πρόγραμμα από την Β’ Λυκείου

Να σου δίνει την εγγύηση ενός μεγάλου οργανισμού!Η αρχή ενός εκπαιδευτικού οράματος

Τα εκπαιδευτήρια Αρειμάνιο γεννήθηκαν ως αποτέλεσμα της αγάπης δύο εκπαιδευτικών, της φιλολόγου Μωραΐτου Ελευθερίας και του μαθηματικού Τζόγια Θεόδωρου, για τους μαθητές και τη διαδικασία της μάθησης.

Με οδηγό τη θέλησή τους να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση στα νέα παιδιά και να τα βοηθήσουν στην κατάκτηση των ονείρων τους, δημιούργησαν το πρώτο και κεντρικό εκπαιδευτήριο στον Πειραιά.

Στόχος τους, ήταν να εισάγουν μια διαφορετική οπτική στα μέχρι τότε δεδομένα της εποχής, που θα βοηθούσε τους μαθητές να γίνουν γρήγορα, αλλά και ευχάριστα, πιο παραγωγικοί!

Η ιστορία των φροντιστηρίων μας

Σήμερα

Το Αρειμάνιο συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και ακολουθεί τον αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό δρόμο, αυτόν της μαθητοκεντρικής προσέγγισης στο πρόγραμμά του και στη μεθοδολογία του.
Τα μαθήματα διεξάγονται σε κλειστά, ομοιογενή τμήματα προκειμένου να επιτευχθεί η εξατομικευμένη προσέγγιση και η σωστή οργάνωση που θα οδηγήσει στην επιτυχία.
Σήμερα το πρόγραμμα σπουδών του Αρειμάνιου για μαθητές γυμνασίου και λυκείου αφορά:

 • Τμήματα για όλες τις κατευθύνσεις του ενιαίου γενικού λυκείου.
 • Όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
 • Ειδικά τμήματα για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία.
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές με πλήρες πρόγραμμα προπονητικής και ψυχομετρικά τεστ.
 • Ενίσχυση σε ειδικά μαθήματα (ελεύθερο-γραμμικό σχέδιο / ξένες γλώσσες).
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Ειδικά τμήματα διαχείρισης άγχους.
2017

Τελευταία μελέτη του Πανεπιστημίου του Harvard διακηρύσσει ότι τα κριτήρια επιτυχίας στους νέους δεν είναι η ψυχρή γνώση και τα πτυχία, αλλά η διαμόρφωση της προσωπικότητας. Αυτή η έρευνα, μας οδήγησε στη δημιουργία νέων προγραμμάτων μελέτης της προσωπικότητας του κάθε μαθητή ξεχωριστά, όπως βιωματική μάθηση Αρχαίων Ελληνικών για παιδιά Δημοτικού, μαθητικοί διαγωνισμοί, πρόγραμμα STEM/Robotics κ.ά.

2015

Εντάσσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα τη φροντιστηριακή μελέτη και την ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Δημοτικού ιδρύοντας το Αρειμάνιο Junior

2003

Η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στη λειτουργία του «Αρειμάνιο» και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα δημιουργούνται καθοδηγητικά τμήματα, που εξασφαλίζουν την ποιότητα στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ίδρυση κεντρικού ακαδημαϊκού τμήματος που αποτελείται από έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές όλων των γνωστικών πεδίων.
 • Ειδικές εκδόσεις Αρειμάνιο.
 • Εμπλουτισμός του διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Δημιουργία ομάδας έρευνας για διδασκαλία και εισαγωγή καινοτομιών.
 • Ομάδα υποστήριξης και ελέγχου προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα.
1997

Το Αρειμάνιο εκσυγχρονίζεται επενδύοντας σε καινοτόμα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα, όπως οι διαδραστικοί πίνακες. Ταυτόχρονα δημιουργείται ειδικό τμήμα εκμάθησης υπολογιστών για μικρά παιδιά, αλλά και ενήλικες.
Δημιουργήθηκε το ARTιμάνιο, ένα τμήμα για τα καλλιτεχνικά πνεύματα των μαθητών που ενδιαφέρονταν να εξεταστούν σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Παράλληλα δημιουργήθηκε τμήμα ξένων γλωσσών για τους μαθητές που επιθυμούσαν την εισαγωγή σε τμήματα με πολυπολιτισμικό προσανατολισμό.

1995

Εισαγωγή του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού που απετέλεσε σταθμό στα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής. Κύρια επιδίωξη του προγράμματος αποτελούσε η εύρεση δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών και η αποκρυπτογράφηση του χαρακτήρα τους, ούτως ώστε να επιλέξουν με βάση αυτά, την επαγγελματική τους πορεία.

1991

Το Αρειμάνιο ήταν ο πρώτος χώρος που εισήγαγε τα 4μελή τμήματα, με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθητή.

1989

Λειτουργία του πρώτου φροντιστηρίου Αρειμάνιο.