Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού “Σχολές, σπουδές, προοπτικές των επαγγελμάτων”

Από την επιτυχημένη ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού του εκπαιδευτηρίου μας Αρειμάνιο Σύρου με τίτλο “Σχολές, σπουδές, προοπτικές των επαγγελμάτων”.

Ευχαριστούμε πολύ για τη μαζική προσέλευση μαθητών, γονιών και την ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.