Αρειμάνιο. Μια ιστορία γεμάτη καινοτομία και πρωτοπορία

ΣΗΜΕΡΑ Το Αρειμάνιο συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και ακολουθεί τον αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό δρόμο στη μεθοδολογία του, αυτόν της μαθητοκεντρικής προσέγγισης. Τα μαθήματα διεξάγονται σε κλειστά, ομοιογενή τμήματα προκειμένου να επιτευχθεί η εξατομικευμένη προσέγγιση και η σωστή οργάνωση συστατικά που οδηγούν στην επιτυχία. Το ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ είναι 1ο σε εισαγωγές στα Πρότυπα Σχολεία και έχει οδηγήσει 5.000 επιτυχόντες Πανελληνίων σε σχολές πρώτης προτίμησης.

2022 Silver Βραβείο Καινοτομίας στη Διδασκαλία στα Education Leaders Awards για την υιοθέτηση του Loukas Play από τα φροντιστήρια ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ. Το Loukas Play, ένα πρωτοποριακό και εξειδικευμένο τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ, αξιοποιείται για την ακόμα πιο αποτελεσματική αξιολόγηση των soft skill των μαθητών μας.

2021 Το ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ αποσπά το Silver Βραβείο Βέλτιστης Μαθησιακής Εμπειρίας και Online Εκπαίδευσης από τα Education Leaders Awards, τον πλέον αξιόπιστο φορέα με 30μελή επιτροπή αξιολόγησης από ακαδημαϊκούς και καθηγητές υψηλού κύρους.

2017 Τελευταία μελέτη του Πανεπιστημίου του Harvard διακηρύσσει ότι τα κριτήρια επιτυχίας στους νέους δεν είναι η ψυχρή γνώση και τα πτυχία, αλλά η διαμόρφωση της προσωπικότητας. Αυτή η έρευνα, μας οδήγησε στη δημιουργία νέων προγραμμάτων μελέτης της προσωπικότητας του κάθε μαθητή ξεχωριστά, όπως βιωματική μάθηση Αρχαίων Ελληνικών για παιδιά Δημοτικού, μαθητικοί διαγωνισμοί, πρόγραμμα STEM/Robotics κ.ά.

2015 Εντάσσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα τη φροντιστηριακή μελέτη και την ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Δημοτικού.

2003 Η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στη λειτουργία του «Αρειμάνιο» και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα δημιουργούνται καθοδηγητικά τμήματα, που εξασφαλίζουν την ποιότητα στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ίδρυση ακαδημαϊκού τμήματος που αποτελείται από έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές όλων των γνωστικών πεδίων.
  • Ειδικές εκδόσεις ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ.
  • Εμπλουτισμός του διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Δημιουργία ομάδας έρευνας για διδασκαλία και εισαγωγή καινοτομιών.
  • Ομάδα υποστήριξης και ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα.

1997 Το Αρειμάνιο εκσυγχρονίζεται και επνδύει σε καινοτόμα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα, όπως οι διαδραστικοί πίνακες. Ταυτόχρονα δημιουργείται ειδικό τμήμα εκμάθησης υπολογιστών για μικρά παιδιά, αλλά και ενήλικες. Δημιουργήθηκε το ARTειμάνιο, ένα τμήμα για τα καλλιτεχνικά πνεύματα των μαθητών που ενδιαφέρονταν να εξεταστούν σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Παράλληλα δημιουργήθηκε τμήμα ξένων γλωσσών για τους μαθητές που επιθυμούσαν την εισαγωγή σε τμήματα με πολυπολιτισμικό προσανατολισμό.

1995 Εισαγωγή του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού που αποτέλεσε σταθμό στα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής. Κύρια επιδίωξη του προγράμματος αποτελούσε η εύρεση δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών και η αποκρυπτογράφηση του χαρακτήρα τους, ούτως ώστε να επιλέξουν με βάση αυτά, την επαγγελματική τους πορεία.

1991 Το Αρειμάνιο ήταν ο πρώτος χώρος που εισήγαγε τα 4μελή τμήματα, με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθητή.

1989 Λειτουργία του πρώτου φροντιστηρίου Αρειμάνιο.