Διάκριση σε ιδιωτικό σχολείο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο μαθητής του Αρειμανιου Αμφιάλης, Βασίλης Β****ς που φοιτά στο τμήμα προτύπων επέτυχε στις εξετάσεις για την Σχολή Μωραιτη λαμβάνοντας πλήρη υποτροφία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.