Εμπειρίες μεταξύ νέων και παλιών μαθητών του Αρειμανίου Πειραιά

Οι παλιοί μας μαθητες μοιράζονται τις εμπειρίες των εξετάσεων με τους νέους!