Γινόμαστε Υποστηρικτές του Humanity Greece

Το νέο έτος το ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ γίνεται υποστηρικτής του Humanity Greece!

Γινόμαστε χορηγός για ένα μήνα, συμβάλλοντας στην αποστολή πακέτων στήριξης, για τις κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που εντοπίζονται σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα ανθρώπινο δυναμικό θα επισκεφθεί το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο και θα βοηθήσει τους εθελοντές σε αυτή τη δράση.

Δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία αν σας ενδιαφέρει να συμμετάχετε.

Βασιζόμενοι στις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον προσφοράς και επικοινωνίας προς όλους. Με την αδιάκοπη προσφορά των εθελοντών του Humanity Greece συμβάλλουμε δυναμικά στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.