Νέο εκπαιδευτήριο στα Σεπόλια

O Όμιλος So Easy Education, συνέχισε την επέκτασή του και φέτος στην Αττική και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, δίνοντας την δυνατότητα σε μαθητές να βιώσουν την εμπειρία ενός πολυβραβευμένου Ομίλου και να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.
Το νέο εκπαιδευτήριο βρίσκεται στα Σεπόλια επί της Δυρραχίου 70.

Στο δίκτυό εντάσσεται ένα ακόμη HUB – ένα πολυεκπαιδευτήριο το οποίο καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε έναν σύγχρονο χώρο.

Με 9 ξένες γλώσσες, προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και πληροφορικής απευθυνόμαστε σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και επιχειρήσεις.

O Όμιλος So Easy Education, ξεχωρίζει γιατί εκτός της κάλυψης όλης της απαιτούμενης ύλης, προσφέρει πραγματική γνώση και στοχευμένη κατεύθυνση.

Με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, αξιολογούμε βιωματικά το γνωστικό και συναισθηματικό δυναμικό των μαθητών μας πριν ακόμη μπουν στην τάξη.

Προωθούμε τη μάθηση αποτελεσματικά και ευχάριστα με σύγχρονες μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται στα πιο ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα.

Αρειμάνιο και So Easy διαφέρουν!

  • Δίνεται βάση στην προσωπικότητα του μαθητή.
  • Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κι όχι στην στείρα γνώση.
  • Το φροντιστήριο στελεχώνεται από μια έμπειρη ακαδημαϊκή ομάδα και διοικητικό προσωπικό.
    Τα βιβλία για το μαθητή έχουν συνταχθεί μέσα από την εμπειρία ετών.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό επιλέγεται από καταξιωμένο ακαδημαϊκό τμήμα σε συνεργασία με διεθνείς φορείς.
  • Τα τμήματα είναι ολιγομελή.
  • Προσωπικός σύμβουλος υποστηρίζει και επιβλέπει κάθε μαθητή.
  • Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και πολλά άλλα συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τρόπο διδασκαλίας και καθοδήγησης ενός μαθητή.

Η συνεργασία με τον Όμιλο So Easy Education αποτελεί μία από τις πιο σταθερές επιχειρηματικές προτάσεις αφενός γιατί κατέχει μία μακροχρόνια θέση του στο ελληνικό επιχειρείν αλλά και συνάμα ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί μακροχρόνια την πιο σίγουρη επιχειρηματική επιλογή.