Οι διαφορετικοί τύποι εκμάθησης

close up shot of hands using laptop and a hologram of a brain

Έχετε αναρωτηθεί μήπως πότε και πώς ξεκινάμε να μαθαίνουμε; Όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε διαφορετικά ερεθίσματα από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Μιλάμε, διαβάζουμε, περπατάμε και μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τους συνομηλίκους μας για πρώτη φορά. Η μάθηση είναι ένα συνεχές ταξίδι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, στο οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν συνεχώς τον εαυτό τους και τον κόσμο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στους ανθρώπους δείχνει ότι ο καθένας μαθαίνει με διαφορετικούς τρόπους. Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι η μάθηση είναι ευκολότερη ή δυσκολότερη ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση.

Η χρήση διαφορετικών μεθόδων μάθησης αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και θεμάτων και καθιστά την πορεία της εκμάθησης πιο ελκυστική.

Τύποι εκμάθησης

Οι τύποι εκμάθησης μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

Οπτικός τύπος εκμάθησης

Αυτός ο τύπος εκμάθησης πραγματοποιείται μέσω εικόνων, χρωμάτων, φωτογραφιών και διαγραμμάτων και αναπτύσσεται οπτικά. Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά έχουν την ικανότητα να οπτικοποιούν αντικείμενα, εικόνες και φωτογραφίες που σχετίζονται με το προς μάθηση θέμα. Μάλιστα, έχουν εξαιρετική αντίληψη του χώρου, οπότε είναι λιγότερο πιθανό να χαθούν και θυμούνται εύκολα τα μέρη που έχουν επισκεφθεί.

Ακουστικός τύπος εκμάθησης

Συνήθως αναφέρεται σε άτομα που τους αρέσει να μαθαίνουν ακούγοντας ήχους και μουσική. Χαρακτηρίζονται από καθαρή σκέψη, ενώ απολαμβάνουν την αγαπημένη τους μουσική υπόκρουση. Οποιαδήποτε πληροφορία μεταφέρεται σε ηχογραφημένη μορφή σε συνδυασμό με μουσική και “ζωντανή” αφήγηση προσελκύει την προσοχή τους.

Λεκτικός τύπος εκμάθησης

Τα άτομα που τους αρέσει να εκφράζονται προφορικά ή και γραπτά και έχουν πάθος για τις γλώσσες, κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν σε αυτό τον τύπο εκμάθησης. Σε αυτή την περίπτωση, η γλώσσα έχει μεγάλη “δύναμη” και μπορεί να μετατρέψει τη μάθηση σε γλωσσικό παιχνίδι.

kids sitting around a table studying

Κιναισθητικός τύπος εκμάθησης

Αν παρατηρήσετε κάποιον που μαθαίνει εύκολα μέσω ενός συνδυασμού κίνησης και αισθήσεων, τότε λειτουργεί πιθανότατα με κιναισθητικό μαθησιακό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο επικοινωνεί περισσότερο μέσω της γλώσσας του σώματος, των εκφράσεων του προσώπου και των χειρονομιών. Με τη σύνδεση της κίνησης και της νέας δεξιότητας το άτομο μαθαίνει πιο εύκολα.

Εναλλακτικοί τύποι εκμάθησης:

Λογικός τύπος εκμάθησης

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το μυαλό τους, για να σκέφτονται λογικά και μαθηματικά είναι πιο πιθανό να έχουν την ικανότητα να κατανοούν πράγματα που αρχικά τους φαίνονται απροσδιόριστα ή και ασήμαντα σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Συνδέοντας τα πράγματα λογικά, μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί οποιοδήποτε πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί.

Διαπροσωπικός τύπος εκμάθησης

Βέβαια, ορισμένοι άνθρωποι μαθαίνουν πράγματα μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε μια ομάδα ανθρώπων επιτρέπει σε κάποιον να εξερευνήσει τη γνώση χωρίς φόβο. Η παρακίνηση από την ομάδα, επιτρέπει σε κάποιον να πετύχει τους στόχους του χωρίς να αισθάνεται εμπόδια.

Μοναχικός τύπος εκμάθησης

Είναι σύνηθες να συναντάμε ανθρώπους που αισθάνονται άνετα να είναι μόνοι τους και να εργάζονται σκληρά, για να αποκτήσουν γνώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να τους εμπνεύσει να κάνουν προσωπικές αξιολογήσεις, αυτοβελτίωση και να κατανοήσουν καλύτερα τι θέλουν να μάθουν.

Οι άνθρωποι μπορούν να ανήκουν σε πολλούς από αυτούς τους τύπους εκμάθησης.  Άλλωστε, η μάθηση είναι μια δια βίου ανακάλυψη γνώσεων που μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.