Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Πανελλήνιες 2023

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2023
Εκτιμήσεις από την ακαδημαϊκή ομάδα των Φροντιστηρίων Αρειμάνιο.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ – 01/06
Τα φετινά θέματα κρίνονται ως βατά και μέτριας δυσκολίας, διευκολύνοντας τους κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές να σημειώσουν μία πολύ καλή επίδοση. Η έννοια του εθελοντισμού εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη και είχε διδαχθεί επαρκώς από τα φροντιστήρια του ομίλου μας. Παράλληλα, τα κείμενα ήταν κατανοητά, οι ασκήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και οι μαθητές μας είχαν επανειλημμένα εξασκηθεί σε αυτές, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στην ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση τους.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΛ – 02/06
Τα θέματα των φετινών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ως από τα πλέον αναμενόμενα, καθώς τα τελευταία χρόνια η βία κατά των γυναικών απασχολεί μονίμως την επικαιρότητα. Είχαν διδαχθεί ολοκληρωμένα από τα φροντιστήρια του ομίλου μας, τα οποία είχαν δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών και είχαν προετοιμάσει με απόλυτη επάρκεια τους μαθητές και τις μαθήτριες μας για τη σημερινή εξέταση. Το θέμα της έκθεσης είχε διδαχθεί και εξεταστεί και οι μαθητές μας είχαν επανειλημμένως εξασκηθεί σε όλες τις ερωτήσεις των λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στην ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση τους.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ – 03/06
Τα φετινά θέματα κρίνονται βατά και απολύτως αναμενόμενα. Ήταν θέματα μειωμένης δυσκολίας, που μπορεί να λύσει ο μέσος μαθητής. Από το πρώτο θέμα (ΘΕΩΡΙΑ) μέχρι και το τέταρτο δεν υπήρχαν παγίδες και για να λυθούν, αρκούσαν τεχνικές και μεθοδολογίες ασκήσεων που θεωρούνται από τις πλέον βασικές για οποιονδήποτε υποψήφιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -06/06
Θέμα Α: Χωρίς καμία δυσκολία, ακόμα και στα Σωστό ή Λάθος. Στα διαγωνίσματα και στο βιβλίο υπάρχουν με πολλαπλές επαναλήψεις. Θέμα Β: Βατό θέμα, χωρίς δύσκολες πράξεις και με «γρήγορες» λύσεις. Ερωτήματα συνηθισμένα, που υπάρχουν στο βιβλίο του φροντιστηρίου, σε πολλές από τις ασκήσεις του. Θέμα Γ: Βατό θέμα με πολύ «έξυπνο» το δοσμένο ∫_2^3▒〖xf(x)=1〗 , από όπου βρίσκουμε το α. Συνηθισμένο, αλλά εάν δεν παρατηρήσουν ότι η f δεν δίνεται ότι είναι συνεχής, μπορούν να οδηγηθούν σε προβληματισμό για το δοσμένο αυτό. Τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι απλά. Συνηθισμένα και με άμεσες απαντήσεις, χωρίς προβληματισμούς και δύσκολες πράξεις. Όπου και να ανοίξεις το βιβλίο μας υπάρχουν διάσπαρτα και σε πολλές ασκήσεις. Θέμα Δ: Μέτριο θέμα, χωρίς δυσκολίες για τους διαβασμένους μαθητές, με εξαίρεση το Δ4. Ακόμα και στο Δ3 είναι φανερό ότι πρέπει να «κάνουν» το ΘΜΤ στο [x_1,1/3]. Τα ερωτήματα καλύπτονται πλήρως στις ασκήσεις του βιβλίου και έχουν ζητηθεί στα Διαγωνίσματα. Δυσκολία παρουσιάζει το Δ4, που παρότι έχεις τις επιλογές δοσμένες είναι περίπλοκη η προσέγγιση του. Πολύ ιδιαίτερο ερώτημα με τον τρόπο που δίνεται. Ίσως από τα «εξαιρετικά» που έχουν ζητηθεί. Με βάση την προετοιμασία, τα θέματα που έχουν δοθεί στους μαθητές και τις ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο του Αρειμανίου ένας μέτριος μαθητής μας μπορεί να πλησιάσει το 12-14, ένας καλός το 15 (±2 μονάδες) και οι πολλοί καλοί/ άριστοι 18(±2 μονάδες).
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – 06/06
Τα θέματα της Βιολογίας των Πανελλήνιων Εξετάσεων του 2023 θεωρούνται μέτριας δυσκολίας. Το Α θέμα είναι αναμενόμενο και χρειάζεται προσοχή στα υποερωτήματα Α2 και Α4. Το Β θέμα βασίζεται στον πρώτο τόμο της Βιολογίας με αρκετά εύκολα θέματα. Από αυτά ξεχωρίζει και χρειάζεται προσοχή το υποερώτημα Β4. Το Β1 και Β2 είναι ιδιαίτερα απλά . Το Γ θέμα είναι μέτριας δυσκολίας και θα το χαρακτηρίζαμε δυσκολότερο από το Δ. Χωρίς σύνθετα ερωτήματα η διατύπωση, ιδιαίτερα στο Γ3 μπορεί να μπερδέψει έναν μαθητή καθώς η απάντηση είναι συνδυαστική και θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά πρωτότυπη. Ομοίως το Δ θέμα είναι αναμενόμενο και απλό μέχρι και το Δ2 ερώτημα, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το Δ3 και παρατηρητικότητα καθώς ασκήσεις με mRNA και rRNA βασίζονται σε μια λεπτομέρεια της πρωτεϊνοσύνθεσης και αν αυτό διαφύγει του μαθητή χάνει και τα υπόλοιπα υποερωτήματα. Συμπερασματικά, το άριστα μπορεί να είναι το 20 ενώ ένας καλός μαθητής δεν θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει το 18.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – 06/06
Τα σημερινά θέματα των αρχαίων κρίνονται πιο απαιτητικά σε σύγκριση με αυτά των τελευταίων ετών, δεδομένης και της αλλαγής στον τρόπο βαθμολόγησης και της αντίστοιχης αύξησης της έκτασης του προς μετάφραση αποσπάσματος. Το διδαγμένο κείμενο παρόλα αυτά δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες εκτός από το Β1 το οποίο απαιτούσε συνδυασμό των γνώσεων των μαθητών και των ερμηνευτικών σχολίων που είχαν στη διάθεσή τους. Αναφορικά με τη μετάφραση του αδίδακτου κειμένου, πάνω από 15 μονάδες θα μπορούσε να προσεγγίσει μόνο ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής ενώ ευκολότερη κρίνεται η προσέγγιση της ερώτησης κατανόησης του αγνώστου κειμένου(Γ2). Τέλος, η εξέταση των θεμάτων Γ3 και Γ4 κάλυπτε ένα σημαντικό εύρος της ύλης της γραμματικής και του συντακτικού κι ως εκ τούτου η απάντησή τους ήθελε προσοχή – φυσικά οι μαθητές μας είχαν εξασκηθεί κατάλληλα σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις ή τα αντίστοιχα φαινόμενα.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛ – 07/06
Σήμερα, οι υποψήφιες / υποψήφιοι του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας- Ευεξίας, για το μάθημα της Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα τα οποία αφορούσαν βασικές δομές, λειτουργίες οργάνων, με σχετική σαφήνεια ως προς το ζητούμενο της περιγραφής ή της ανάλυσης ανά περίπτωση. Το εύρος των θεμάτων μοιάζει απαιτητικό, αλλά κρίνεται διαχειρίσιμο στον απαιτούμενο χρόνο, αφού οι απαντήσεις είναι σύντομες και απαιτούν «χειρουργική» ακρίβεια παρά ανάπτυξη, προς διευκόλυνση των βαθμολογητών. Ειδικότερα, το θέμα Α είναι φαινομενικά εύκολο, με μόνη εξαίρεση το Α2, αφού το ερώτημα αντιστοίχισης αφορά διάσταση σε μήκος οργάνων του αναπνευστικού ή του γεννητικού, άρα απαιτούσε συγκέντρωση και ιδιαίτερη γνώση. Κατά την άποψη μας μάλλον θα μπορούσε να λείπει σαν «είδος» ερωτήματος. Στο θέμα Β, τα ερωτήματα αντιστοιχούν σε απλές απαντήσεις, οι οποίες δεν θέλουν ανάλυση, πέραν του Β3, που πρέπει να γίνει η αναφορά στα σημεία που εμφανίζει στένωση ο οισοφάγος. Στο θέμα Γ, οι απαντήσεις που απαιτούνται είναι επίσης επιγραμματικές, αλλά εξετάζουν (πλην του Γ3) ανατομικές δομές από διαφορετικά συστήματα του οργανισμού, που δεν έχουν διαδοχή ή συνεργασία μεταξύ τους. Τέλος, στα πλαίσια του θέματος Δ, τα ερωτήματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και απαντώνται μετά από καλή ανάγνωση της ερώτησης. Το δε θέμα Δ2 αν και αναφέρεται σε ύπαρξη «χολολίθου», δεν υπάρχει αναφορά στη διδακτέα ύλη, όμως μπορεί να απαντηθεί μέσω της βασικής ανατομικής της δομής, αλλά και συνεργασίας οργάνων πεπτικού. Συνολικά, το αντικείμενο και η ποικιλία των ερωτημάτων, απαιτούσε βαθιά γνώση του μαθήματος, συνεπώς θεωρούμε πως μια επίδοση της τάξης του 17-18 και άνω, θα έρθει με απόλυτη συγκέντρωση, κυρίως λόγω της σύνθεσης των θεμάτων και της λεπτομέρειας που ανά περίπτωση απαιτείται. Οι μαθητές του Ομίλου μας, κατά την διάρκεια της χρονιάς, είτε σε διαγωνίσματα ή στο βοήθημα τους, έχουν πολλάκις αντιμετωπίσει ανάλογες ερωτήσεις, στο σύνολο της διδασκόμενης ύλης, ενώ παράλληλα, μέσα από την επιμέρους ενδελεχή συζήτηση, έχουν τα εφόδια να ξεπεράσουν τις «παγίδες» της εξέτασης.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΛ – 07/06
Τα φετινά θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των ΕΠΑΛ μέχρι και το θέμα Γ μπορούν να χαρακτηριστούν ως θέματα μειωμένης δυσκολίας καθώς η άσκηση αφορούσε το πρώτο κεφάλαιο που για τους υποψηφίους θεωρείται από τα πιο απλά στην κατανόηση και τη λύση των ασκήσεων και είχε διδαχθεί αρκετά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στη διάρκεια της χρονιάς. Όσον αφορά το θέμα Δ ήταν ένα θέμα λογικής στα δύο πρώτα ερωτήματα του που με απλές πράξεις μπορούσε να λυθεί και τέλος το τρίτο ερώτημα είχε εξεταστεί επαρκώς καθώς υπήρχε και στη τράπεζα θεμάτων του μαθήματος. Με την αισιοδοξία πως τα αποτελέσματα της σημερινής εξέτασης θα επιβραβεύσουν την προσπάθεια τους και τους ευχόμαστε εγκάρδια «καλή συνέχεια» στο τελευταίο εξεταζόμενο μάθημα των «Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΛΑΤΙΝΙΚΑ – 08/06
Τα θέματα στα λατινικά κρίνονται βατά. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας. Φέτος δόθηκαν 2 κείμενα προς μετάφραση χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές δυσκολίες. Η ερώτηση εισαγωγής ήταν τύπου Σωστού – Λάθους που δεν απαιτούσε την γνώση ιδιαίτερων λεπτομερειών. Για άλλη μια χρονιά αποφεύχθηκε η ανοιχτού τύπου ερώτηση που δυσκολεύει τους μαθητές σε κάποιες περιπτώσεις. Η ετυμολογική άσκηση αφορούσε σε ανεύρεση από τα δοσμένα λατινικά κείμενα ετυμολογικά συγγενών λέξεων της νεοελληνικής γλώσσας. Το θέμα αυτό ήταν αναμενόμενο και οι λέξεις που επελέγησαν δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιορρυθμία. Οι ασκήσεις της γραμματικής απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της λατινικής καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα και χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες: η μία κατηγορία αφορούσε σε κλασικές ασκήσεις μετατροπών τύπων, ενώ η άλλη απαιτούσε συνθετική σκέψη, καθώς προϋπέθετε την ανεύρεση τύπων από το κείμενο και στη συνέχεια τον μετασχηματισμό τους. Η γραμματική λοιπόν ήταν το πιο απαιτητικό κομμάτι του διαγωνίσματος. Οι ασκήσεις συντακτικού κυμαίνονταν στα γνωστά επίπεδα: αναγνώριση όρων από τα κείμενα, μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, πλήρη αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης και μετατροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο. Τα θέματα συντακτικού ήταν αναμενόμενα και δεν θα προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους. Οι μαθητές μας είχαν εξασκηθεί κατάλληλα σε όλους τους τύπους των ασκήσεων και είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε όλα τα ζητούμενα των εξετάσεων.
ΧΗΜΕΙΑ – 08/06
Τα σημερινά θέματα της Χημεία κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν στο πνεύμα της διδασκαλίας του μαθήματος, δεν περιείχαν εκπλήξεις, απαιτούσαν την αναμενόμενη κριτική ικανότητα σε κάποια σημεία και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, ακριβώς στο επίπεδο που θα έπρεπε. Οι μαθητές που μελέτησαν σωστά και μεθοδικά κατά την διάρκεια της χρονιάς δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ζήτημα δυσκολίας στην Χημεία είναι και η έκταση των θεμάτων (μεγάλη αλλά όχι υπερβολική φέτος). Οι τεχνικές επίλυσης όλων των θεμάτων είχαν διδαχθεί αναλυτικότατα κατά την διάρκεια της χρονιάς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – 08/06
Τα θέματα των φετινών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ως από τα πλέον αναμενόμενα. Είχαν διδαχθεί ολοκληρωμένα από τα φροντιστήρια του ομίλου μας, και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων και είχαν προετοιμάσει με απόλυτη επάρκεια τους μαθητές και τις μαθήτριες μας για τη σημερινή εξέταση. Τα θέματα Γ και Δ είχαν επανειλημμένως λυθεί και δεν υπήρχε κανένα μελανό σημείο το οποίο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο ως προς την προσπάθεια επίλυσης από τους μαθητές, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στην ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση τους.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΑΛ – 09/06
Η σημερινή δοκιμασία για τις μαθήτριες/μαθητές του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ ΕΠΑ.Λ, στα πλαίσια της Σύγχρονης Ιστορίας της Τέχνης, είναι απόλυτα εναρμονισμένη στα ζητούμενα του μαθήματος. Το θέμα Α είναι απόλυτα βατό, ενώ το θέμα Β απαιτούσε απαντήσεις σε ερωτήματα που αντλήθηκαν από την τράπεζα θεμάτων, με μια μικρή επέκταση σε δύο αντιστοιχίσεις στο Β1, σε συγγραφικά έργα των Καντίνσκυ και Κλεέ, τα οποία σηματοδότησαν τα «ρεύματα» του «Γαλάζιου Καβαλάρη» και “Bauhaus» αντίστοιχα. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, το θέμα Γ και το θέμα Δ, πέραν από την ύπαρξη τους στην τράπεζα θεμάτων, έχουν αποτελέσει και παλιότερα, αντικείμενο εξέτασης, προερχόμενα από τον Ρεαλισμό ή τον Νεοπλαστικισμό. Τα δύο τελευταία υποερωτήματα και εδώ είναι σχετικά εύκολα. Μια ευχάριστη «βόλτα» για τους μαθητές μας στη νοητή γλυπτική έκθεση, στην αλλαγή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής από τη δεκαετία του 1920-30, , η οποία επιτρέπει την βαθμολογία να κινείται σε πολύ υψηλά επιπέδα, διαμέσου της ανάλυσης και της επισήμανσης σε κάθε εξέλιξη της Τέχνης ανά περίοδο.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ – 09/06
O Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, με εδικοτήτα Μηχανικών διαγωνιστήκε σήμερα στο μάθημα του Ναυτικού Δίκαιου. Τα θέματα ήταν αρκετά έξυπνα. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να γράψει αρκετά καλά. Συγκεκριμένα, το θέμα Α ήταν αρκετά εύκολο όπως ακριβώς και το θέμα Β. Το θέμα Γ ήταν για καλά διαβασμένους μαθητές. Το Δ1 αρκετά αναμενόμενο. Ίσως οι μαθητές να βρήκαν δυσκολία στο θέμα Δ2, το οποίο ήταν συνδυαστικό. Οι μαθητές έπρεπε να αναφερθούν στις συμβάσεις STCW 2010, BLU CODE και τις συνθήκες εργασίας. Οι μαθητές μας ήταν καλά προετοιμασμένοι στο να λύσουν τέτοιου είδους συνδυαστικές ασκήσεις.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΠΑΛ – 09/06
Οι υποψήφιοι του Τομέα Ηλεκτρολογίας σήμερα κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο μάθημα της «Ηλεκτροτεχνίας ΙΙ», με ομολογουμένως σχετικά έυοκολο έργο. Είτε τα ερωτήματα θεωρίας, ή οι σχετικές αντιστοιχίσεις, ήταν βασισμένες σε ζητήματα της τράπεζας θεμάτων και μάλιστα το θέμα της αντιστοίχισης αφορούσε τυπολόγιο, κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για το μάθημα. Επίσης, το θέμα Β αν και είχε μια εσωτερική κλιμάκωση, είχε σαν πηγή αντλησης την τράπεζα θεμάτων του μαθήματος, αλλά και θεμελιώδεις έννοιες, τα οποία εξετάζονται ενδελεχώς στην διδασκαλία μας. Τέλος, αμφότερα τα δύο θέματα Γ και Δ αναφέρονται σε βασικά κυκλώματα RLC, των οποίων η αντιμετώπιση είναι γνωστή από τους υποψήφιους μας, τα δε ερωτήματα των θεμάτων είχαν μια απλή παραλλαγή, η οποία είναι επίσης βασική στην ανάλυση. Θεωρούμε πως δεν υπήρχε καμία απολύτως «παγίδα», συνεπώς κάθε υποψήφιος που ακολουθεί πρόγραμμα, μελέτη και επίλυση ασκήσεων με την μέθοδο που του επιδεικνύεται έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ – 10/06
Ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις με την Υγιεινή, έχοντας κυρίως σαν αντικείμενο εξέτασης το κεφάλαιο που αφορά την επεξεργασία των απορριμάτων ή την μελέτη και την πιστοποίηση του νερού, σε πλαίσια δηλαδή “εργαστηριακής έρευνας”. Αν και το σύνολο του διαγωνίσματος κρίνεται απόλυτα διαχειρίσιμο από πλευράς χρόνου, όπως και στην Ανατομία, η κριτική σκέψη και η λεπτομέρεια πρόσφεραν πάλι μια υψηλή βαθμολογία. Γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα αυτή, θεωρούμε πως οι μαθητές μας είχαν ήδη την ικανότητα να εστιάσουν στα σημεία που έπρεπε..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΛ – 10/06
Ο Τομέας Μηχανολογίας σήμερα ξεκίνησε την προσπάθεια του στο κοινό μάθημα των Στοιχείων Μηχανών, γνωρίζοντας την ποικιλία των θεμάτων, των ασκήσεων, των ερωτήσεων που πιθανώς θα αντιμετωπίσει.. Η σημερινή εξέταση περιείχε θέματα που θεωρούνται απλά και θεμελιώδη από έναν μαθητή με σχετικά καλή εξοικείωση με το μάθημα και οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με πλείστα παραδείγματα, με τα όποια έχουν συνεχώς εξασκηθεί.. Ασφαλώς και αναμέναμε ακόμα πιο λεπτομερείς ασκήσεις, που όμως δεν ήρθαν, χαρίζοντας έτσι κι αλλιώς μια ακόμα μεγαλύτερη νότα αισιοδοξίας στα μέλη του “Μηχανολογικού” Αρειμάνιου..
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ – 10/06
Τα φετινά θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΕΠΑΛ κρίνονται μειωμένης δυσκολίας και εύκολα διαχειρίσιμα από έναν μαθητή που είχε προετοιμαστεί όλη τη χρονιά. Σε κανένα θέμα δεν υπήρχε κάποια παγίδα για να δυσκολέψει τους υποψηφίους οπότε ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτούς.
ΦΥΣΙΚΗ – 12/06
Τα σημερινά θέματα της Φυσικής κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Από τα θέματα φαίνεται το μεγάλο εύρος της ύλης, αφού μελετώνται περισσότερα φαινόμενα από άλλες χρονιές. Στα θέματα Α και Β τα όσα ζητούνται είναι στα πλαίσια της θεωρίας , απλών υπολογισμών και ανάλυσης και θεωρούμε πως δεν θα έπρεπε να δυσκολευτούν ακόμα και οι μέτρια προετοιμασμένοι μαθητές. Στα θέματα Γ και Δ υπάρχει η διάθεση της πολυπλοκότητας στην εκφώνηση, αλλά και στην επιλογή των διατάξεων επίσης, όπου οι μαθητές εύκολα μπορούν να μπερδευτούν ενώ η ουσία των ερωτημάτων κρίνεται απλή με μεγαλύτερη δυσκολία στα Γ4 , Δ3 Η ύπαρξη του τυπολογίου είναι περιττή(είναι αστείο ο μαθητής να ψάχνει μέσα σε σελίδες επί σελίδων για να βρει μια πληροφορία που θα μπορούσε να του δοθεί στην εκφώνηση) . Δεν θεωρούμε πως βοηθά σε κάτι, αφού η φιλοσοφία του μαθήματος είναι τέτοια που προϋπόθεση για την επιτυχία δεν είναι η γνώση απλά κάποιων <<τύπων>> Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές που θα μείνουν ψύχραιμοι και θα δουν πιο βαθιά τι ζητείται θα διαπρέψει χωρίς δυσκολία. Οι μέτρια προετοιμασμένοι μαθητές αν εστιάσουν στην μεθοδολογία θα πάνε καλύτερα από ότι στην πρώτη ανάγνωση νόμιζαν καθώς δίνεται και η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν και ανεξάρτητα κάποια ερωτήματα(π.χ. Δ4, Δ5). Οι τεχνικές επίλυσης όλων των θεμάτων είχαν διδαχθεί αναλυτικότατα κατά την διάρκεια της χρονιάς .
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ – 13/06
Σήμερα ο κλάδος των Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλικαών Επαγγελμάτων της Γ΄ ΕΠΑ.Λ διαγωνίστηκε στο Μάθημα των «Ναυτικών Μηχανών», μέσα από θέματα τα οποία κινήθηκαν στην γνωστή γραμμή, αναφορικά με την δομή της εξέτασης. Το θέμα Α συγκροτήθηκε από βασικά ερωτήματα λειτουργίας μιας μηχανής, είτε υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου ή αντιστοίχισης (το Α2 αφορούσε εικόνα βιβλίου μιας δίχρονης μηχανής με βάκτρο). Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου στο θέμα Β αντλήθηκαν από το 6ο κεφάλαιο, αναφορικά με τα λιπαντικά, κυλινδρέλαια, ενώ στο θέμα Γ1 οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτημα από το δίκτυο σεντινών, το οποίο αποτελεί ζήτημα για αρκετά καλά προετοιμασμένους μαθητές και πιθανόν αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην άριστη ή όχι επίδοση τους. Οι ασκήσεις σε θέμα Γ και Δ, αφ’ ενός δεν έκρυβαν παγίδα και η επίλυση στηρίζεται σε γνωστές διαδικασίες στους μαθητές μας, ενώ το ερώτημα Δ2, αν και σχετικά πρωτόγνωρο σε εξέταση επιλύεται πολύ εύκολα μέσω απλού υπολογισμού, που ήδη έχει πολλάκις αναφερθεί. Θεωρούμε πως ο κλάδος των Μηχανικών από την σημερινή εξέταση θα ανακτήσει «δυνάμεις», ολοκληρώνοντας με πολύ καλή επίδοση το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΛ – 15/06
Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών ολοκλήρωσε σήμερα την διαδικασία των εξετάσεων του με το μάθημα της Τεχνολογίας Υλικών, αντιμετωπίζοντας ζητήματα τα οποία απαιτούσαν λεπτομερή γνώση και χαρακτηριστικά είτε του υφάσματος ή του γυαλιού. Το ζήτημα της αντιστοίχισης Β2 αφορούσε στάδια επεξεργασίας από το σύνολο των υλικών, συνεπώς θεωρούμε εκεί θα «στάθηκαν» περισσότερο οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές. Από την σημερινή εξέταση απουσίαζαν ανοικτού τύπου ερωτήματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα υλικά πέραν του γυαλιού ή των υφασμάτιων ινών, διαμορφώνοντας συνολικά μια απαιτητική εξέταση για έναν μέτρια προετοιμασμένο υποψήφιο, ενισχύοντας την άποψη μας, πως τα μαθήματα Ειδικότητας απαιτούν υψηλού επιπέδου ενασχόληση από τους μαθητές. Εν κατακλειδι, θεωρούμε πως από τις δύο εξετάσεις των μαθημάτων Ειδικότητας του Τομέα, το σημερινό ήταν σαφώς μεγαλύτερης δυσκολίας από αυτό της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους μαθητές μας, αυτής της πολύ όμορφης, λαμπερής, ιδιαίτερης «ψηφίδας» των Ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΠΑΛ – 15/06
Ο Τομέας της Μηχανολογίας, ειδικότερα δε ο κλάδος των Τεχνικών Οχημάτων, στα πλαίσια της εξέτασης του τελευταίου μαθήματος – «κορωνίδα» στο πρόγραμμα, αυτού των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, αντιμετώπισε ζητήματα τα οποία αντλήθηκαν από την τράπεζα θεμάτων σε ασκησιακό επίπεδο (Θέματα Γ και Δ), σε σημεία της ύλης που είναι θεμελιώδη για το μάθημα. Συνάμα οι ερωτήσεις θεωρητικής χροιάς (θέματα Α και Β) είχαν σαν αντικείμενο βασικές αρχές λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους στοιχείων μιας ΜΕΚ αυτοκινήτου, με μια μικρή «παγίδα» στην διατύπωση (Θέμα Α1) , που ίσως να προβλημάτισε στιγμιαία τους υποψήφιους. Συνολικά, το επίπεδο του διαγωνίσματος κρίνεται εύκολα διαχειρίσιμο από έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή, με τον βαθμό δυσκολίας να αυξάνεται – κυρίως στο θεωρητικό κομμάτι- από τους υποψήφιους που δεν είχαν εμβαθύνει στις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται (λιπαντικά), στις εσωτερικές διεργασίες (ψεκασμός – φιλτράρισμα Diesel), στον έλεγχο λειτουργίας (ζυγοστάθμιση στροφαλοφόρου). Εν κατακλείδι, ο Τομέας Μηχανολογίας, εξ ορισμού απαιτητικός Τομέας Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ, εμφάνισε και φέτος στο β΄ μάθημα ειδικότητας ένα διαγώνισμα που απαιτούσε προσοχή, αναδεικνύοντας άμεσα την ευρύτητα της διδασκόμενης ύλης και της σοβαρής προετοιμασίας που απαιτείται από τους υποψήφιους με υψηλές βλέψεις. Οι «Αρειμάνιοι» Μηχανολόγοι του ΕΠΑ.Λ έχουν επίγνωση, προσφέροντας μας αισιοδοξία για τις μελλοντικές τους δράσεις και την προσωπική τους εξέλιξη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΕΠΑΛ – 16/06
Το β΄ μάθημα ειδικότητας του συγκεκριμένου κλάδου, μετά τα Στοιχεία Μηχανών, ολοκλήρωσε την διαδικασία των εξετάσεων , κρύβοντας μικρές ερωτήσεις – «παγίδα», αυτές που οι υποψήφιοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με συγκέντρωση, αντλώντας όλη την γνώση τους από όλα όσα έχουν μελετήσει όλη την χρονιά. Σήμερα, ειδικότερα, είχαν την τιμητική τους οι καυστήρες (είτε σαν αντιστοίχιση στο Α2 ή σαν θέμα άσκησης Δ2), και οι κυκλοφορητές (άσκηση Δ1, ερώτημα γ. με αναλογία στρόφων) οι οποίοι θα καθορίσουν το πόσο ψηλά θα κινηθούν σαν απόδοση οι μαθητές. Τα αντίστοιχα θέματα Β και Γ κινήθηκαν σε μέτριο έως ελαφρώς αυξημένο επίπεδο δυσκολίας και ίσως και εκεί να κριθεί μια ελαφρώς χαμηλότερη κατανομή στις βαθμολογίες του κλάδου, σε σχέση με πέρσι. Σαν συμπέρασμα, αναμένουμε από αυτήν την εξέταση να ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι της Μηχανολογίας με τις μεγαλύτερες βλέψεις, κάτι που η αντίστοιχη των Στοιχείων Μηχανών δεν έβαλε σαν «λύδια λίθο». Καλά αποτελέσματα, με τις θερμότερες (λόγω ειδικότητας) ευχές μας στους «Αρειμάνιους» Μηχανολόγους μας!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ – 16/06
Τα σημερινά ζητήματα της εξέτασης των Στοιχείων Ψύξης και Κλιματισμού θεωρούμε πως ήταν σε μικρό επίπεδο δυσκολίας για τους υποψήφιους του συγκεκριμένου κλάδου, κάτι που συνολικά ίσως να τους ευνοήσει, σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της Μηχανολογίας. Ειδικότερα, το θέμα Δ αποτελείται από θεμελιώδεις ασκήσεις σε μέτρηση πίεσης και συμπεριφορά συμπιεστή, ενώ τα αντίστοιχα ερωτήματα σε θέμα Β ή Γ, σε συμφωνία με τα παραπάνω, συγκροτήθηκαν από βασικές έννοιες των οργάνων που συνθέτονται σε μια ψυκτική διάταξη, αλλά και από «κλασικές» προβληματικές καταστάσεις σε αυτήν (π.χ. Β2 παρουσία υγρασίας στο ψυκτικό σύστημα). Συνολικά, οι «Αρειμάνιοι» Ψυκτικοί μας λογικά θα είναι σε «φόρμα» μετά την σημερινή εξέταση, έτοιμοι να μας χαρίσουν χαρά με την διαγραφόμενη πορεία τους, αλλά και την κατάλληλη δροσιά… ελέω εποχής. Αν οι «συνθήκες άνεσης» αποτελούν βασικό κριτήριο για την λειτουργία ενός συστήματος Κλιματισμού, θεωρούμε πως ο σκοπός έχει πλήρως επιτεύχθη!