Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Αρειμάνιο Κορυδαλλός)

Το φροντιστήριο Αρειμάνιο Κορυδαλλού αναλαμβάνει τη προετοιμασία εκμάθησης της Νέας Ελληνικής γλώσσας σε ανήλικους και ενήλικους αλλοδαπούς ή ομογενείς με σκοπό την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μέσω γραπτών εξετάσεων. Το εκπαιδευτήριό μας, θεωρώντας ότι η επικοινωνία αποτελεί θεμελιακή διαδικασία για την κοινωνική συνύπαρξη και ζωτική δραστηριότητα με πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο, διαμορφώνει 2 κύκλους προετοιμασίας προσαρμοσμένους στα αντίστοιχα επίπεδα Α1 και Β2.
Το επίπεδο Α1 στοχεύει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του σπουδαστή τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο ώστε να πληρούνται οι πρακτικές καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 10 ώρες εβδομαδιαίως.
Το επίπεδο Β2 στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 15 ώρες εβδομαδιαίως.

Τι πρέπει να ξέρετε για να είστε προετοιμασμένοι για το νέο σύστημα εξέτασης;

  • Ένας εξεταζόμενος για ελληνική Ιθαγένεια σήμερα έχει να εξεταστεί σε 5 βασικές ενότητες: γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό και πολιτικούς θεσμούς της Ελλάδας. Για να περάσει τις εξετάσεις, πρέπει στο σύνολο των ενοτήτων το ποσοστό επιτυχίας του να είναι πάνω από 70%. Ταυτόχρονα, πρέπει να γράψει πάνω από μια «βάση» σε κάθε ενότητα: 66% για την ελληνική γλώσσα και 50% για τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες. Αυτό σημαίνει πως ένας εξεταζόμενος που έχει γενικό βαθμό 70/100, όμως έγραψε 60/100 στην ελληνική γλώσσα, απορρίπτεται.
  • Οι ερωτήσεις των θεματικών ενοτήτων, εκτός από την ελληνική γλώσσα, θα είναι 20 στο σύνολο, με την εξής κατανομή: 4 θέματα Γεωγραφίας, 4 θέματα Πολιτισμού, 6 θέματα Ιστορίας και 6 θέματα Πολιτικών Θεσμών.
  • Αναφορικά με την εξέταση της ελληνικής γλώσσας, στην «κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου», οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις και να γράψουν ένα σύντομο κείμενο. Στην ενότητα «κατανόηση προφορικού λόγου» οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και στην ενότητα «παραγωγή προφορικού λόγου» εξετάζονται σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα  του εκπαιδευτηρίου 2104930077-78 .

ΦΕΚ για πιστοποίηση Ελληνικής Γλώσσας 2023

Σχετικές οδηγίες για το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.
ΑΡΧΕΙΟ pdf / 193 KB