Πρόγραμμα “Σταδιοδρομία” για τους Αρειμάνιους μαθητές μας!

Πρόγραμμα “Σταδιοδρομία” για τους Αρειμάνιους μαθητές μας !


Η σύμβουλος σταδιοδρομίας των εκπαιδευτηρίων Αρειμάνιο έδωσε στους μαθητές
μας πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους ,
τόνισε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και τους ενθάρρυνε να αναζητήσουν
από τώρα τις κλίσεις τους.
Μέσα από ραντεβού γνωριμίας και εξειδικευμένα τεστ προσανατολισμού με
ειδικούς συμβούλους, οι μαθητές μας θέτουν στόχους από νωρίς και διαβάζουν
με κίνητρο!!

Εδώ οι δυνατότητές σου γίνονται πραγματικότητα.