Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Μέσα από την καθημερινή επαφή με τα παιδιά, έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα “φυσικά τους ταλέντα”. Μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτά τα ταλέντα με στόχο την καλλιέργεια του αισθήματος άμιλλας και την αριστεία. Για τους όλους τους μαθητές μας και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης παρέχουμε εξειδικευμένους κύκλους μαθημάτων με ειδικά προσομοιωτικά τεστ για τη συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής  και Μαθηματικών.

Η διάκριση σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς «ανοίγει την πόρτα» για τα επόμενα στάδια Πανευρωπαϊκών & Ολυμπιακών Διαγωνισμών. Μα… πάνω απ’ όλα «ανοίγει νέους τρόπους σκέψης» και καλλιεργεί βασικές δεξιότητες προσωπικότητας.