Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

STEM & ROBOTICS

Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός: καταρχήν τα παιδιά μπορούν και αφομοιώνουν βιωματικά βασικές έννοιες φυσικής, μηχανικής και μαθηματικών χρησιμοποιώντας απλά υλικά μέσα από οικεία και προκλητικά για την εκάστοτε ηλικία ερεθίσματα. Το πρόγραμμα μας είναι συνεπές με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Έτσι τα παιδιά, μαθαίνουν εμπειρικά μετρήσεις (χρόνου, ύψους), μετατροπή μονάδων, βάρος, βαρύτητα, δυναμική και κινητική ενέργεια, στατικότητα και ισορροπία δυνάμεων. Παράλληλα, μέσα από τη Ρομποτική τα παιδιά εισάγονται σταδιακά σε λειτουργίες προγραμματισμού και στο συνδυασμό αισθητήρων και κινητήρων.

Ο δεύτερος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάπτυξη όλων των βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Τα παιδιά κοντά μας μαθαίνουν πώς να λειτουργούν και να εργάζονται ομαδικά και δημιουργικά, να έχουν κριτική σκέψη και να επιλύουν προβλήματα στην πράξη.

Οι καθηγητές μας για το πρόγραμμα STEM & Robotics επιλέγονται ώστε να είναι καταρχήν παιδαγωγοί στο βασικό τους πτυχίο προκειμένου να μπορούν να διδάξουν αποτελεσματικά τα παιδιά μικρότερων ηλικιών, με μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς προγραμματισμού και ψηφιακής τεχνολογίας.