Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Αρειμάνιο …άρα πέτυχες!

Βιωματική διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών

Ακολουθώντας τις αρχές της βιωματικής και θεματικής μάθησης, τα παιδιά του Δημοτικού κοντά μας  διδάσκονται την αρχαία ελληνική γλώσσα μέσα από συγκεκριμένη αποκλειστική μέθοδο που έχουμε αναπτύξει. Μακριά από κανόνες, αποστήθιση και μετάφραση τα παιδιά βιώνουν τη δομή των αρχαίων ελληνικών αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας και δομημένης δημιουργικής σκέψης.

Το μάθημα γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού και υποστηρίζεται από πολύπλευρο διαδραστικό υλικό. Συνειδητοποιούν στην πράξη τι σημαίνει ολοκληρωμένη έκφραση και αλληλουχία σκέψης. Προχωρούν σε δρώμενα χρησιμοποιώντας τα αρχαία ελληνικά.