Πίσω από κάθε επιτυχημένο μαθητή βρίσκεται μία επιτυχημένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία!

Αρειμάνιο Άρα Πέτυχες!!!

Θερινά
μαθήματα Λυκείου

Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσηs απαιτεί πολύ υψηλή βαθμολογία για να πετύχειs την πρώτη σου επιλογή.

Για αυτό το λόγο, η θερινή προετοιμασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τnς πετυχημένηs σχολικήs παρουσίαs. Όσο απαιτητικοί και αν είναι οι στόχοι που έχειs θέσει, τα θερινά μαθήματα είναι αναπόσπαστο μέροs τnς σωστήs προετοιμασίαs.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις επιταγές του νέου συστήματος, προτείνουμε ως το ιδανικότερο, ένα τριετή κύκλο σπουδών με αρχή την Α’ λυκείου.

Θερινά μαθήματα για μαθητή που θα πάει Β’ Λυκείου

Τα θερινά τμήματα που ο μαθητής θα πάει Β’ Λυκείου έχουν διπλό στόχο.

Να καλυφθούν όλες οι γνώσεις που απαιτούνται να έχει από την Α’ Λυκείου, οι γνώσεις αυτές αποτελούν και τη βάση για να μπορέσουμε αν πετύχουμε στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Στα θερινά τμήματα των μαθητών που έχουν τελειώσει την Α΄ Λυκείου γίνεται ένας μήνας θερινής προετοιμασίας όπου οι δύο εβδομάδες αφιερώνονται σε πιθανά κενά που υπάρχουν  και αν αυτά δεν υπάρχουν απευθείας εισαγωγή στην ύλη της Β΄ Λυκείου τονίζοντας έννοιες της Α ΄Λυκείου όπως αυτές χρειάζονται, πολύ σημαντικό για να μπορούμε να εισαχθούμε από Σεπτέμβριο σε ύλη Β’ Λυκείου, όπως στην ύλη αυτή της Β Λυκείου θα μπορούσαμε να κάνουμε εισαγωγή σε στη ύλη της Γ ΄Λυκείου εφ΄ όσον δεν μας συνοδεύουν κενά.

Θερινά μαθήματα για μαθητή που θα πάει Γ’ Λυκείου

Τα θερινά τμήματα που ο μαθητής θα πάει Γ’ Λυκείου η διάρκεια σπουδών είναι 6 εβδομάδες και είναι πολύ σημαντική η θερινή περίοδος. Στις 6 αυτές εβδομάδες βγαίνει ένα σημαντικό κομμάτι ύλης από τη Γ’ Λυκείου ώστε τον Σεπτέμβριο τα τμήματα μας συνεχίζουν την ύλη αυτή, από το σημείο που σταματήσαν το καλοκαίρι και ο στόχος είναι έως τέλος Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί η ύλη. Άρα υπάρχει ένα τρίμηνο επαναλήψεων που είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία των εξετάσεων.

Πότε ξεκινάνε τα θερινά τμήματα Λυκείου
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Έναρξη όλων των θερινών για το λύκειο 17/6

  • Τα τμήματα της Α’ Λυκείου διαρκούν 4 εβδομάδες
  • Τα τμήματα της  Β’ Λυκείου διαρκούν 4 εβδομάδες
  • Τα τμήματα Γ’ Λυκείου διαρκούν 6 εβδομάδες

Στα θερινά τμήματα του ΕΠΑΛ διδάσκονται και μαθήματα ειδικότητας!
Με τα Θερινά τμήματα Λυκείου επιτυγχάνεται:
  • Σωστός προγραμματισμός
  • Κάλυψη μεγάλου μέρους της ύλης (τουλάχιστον το 30%)
  • Έγκαιρη κάλυψη της ύλης